Gertrud Dahlberg

Om mig

 
 
 

Vem är Gertrud Dahlberg?

Jag är en av landets första existentiella coacher och samtalsledare som är certifierade av SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi).
Utbildar mig nu i kognitiv relationell psykoterapi på Ersta Sköndal högskola

Jag är utbildad mindfulnessinstruktör och har över 25 års egen erfarenhet av meditation.

Är volontär på MIND:s självmordslinje. Har tidigare arbetat inom psykiatrin som mentalskötare under flera år.

Jag är sedan 30 år journalist och redaktör. Har dessutom lång arbetsledarerfarenhet. Numera är jag frilansskribent med uppdrag för magasin, dagstidningar och organisationer. Mina specialområden är psykologi, medicin, hälsa och ledarskap.

 

Utbildningar och kurser:

Utbildning i kognitiv relationell psykoterapi (steg 1), Ersta Sköndals högskola (pågående)

Certifierad existentiell coach, SEPT

Diplomutbildning i existentiells coaching och samtalsmetodik, EXI, existentiellt.nu

Kurs i motiverande samtal (MI), MIND

Kurser i existentiell filosofi och psykologi, SEPT

Mindfulnessinstruktör, Mindfulnesscenter

Kvinnors ledarskap och undersökande journalistik, JMK,

Det coachande ledarskapet, CoachCompanion

Bonniers Ledarskapsutbildning, Bonniers Mediauniversitet

Journalisthögskolan i Stockholm

Dessutom har jag bland annat läst psykologi, pedagogik, filmvetenskap och svenska på universitet.