Gertrud Dahlberg

Om mig

 
 
 

Vem är Gertrud Dahlberg?

Jag är en av landets första existentiella coacher och samtalsledare som är certifierade av SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi).
Är grundutbildad i psykoterapi (sk steg 1) med kognitiv relationell psykoterapi inriktning på Ersta Sköndal högskola

Arbetar nu som kurator på en ungdomsmottagning och har dessutom privata klienter i existentiella samtal.

Har bl a arbetat på Magelungens HVB-hem samt terapikollo för ungdomar med svåra psykosociala problem.

Har tidigare jobbat inom psykiatrin som mentalskötare under flera år och har även varit volontär på MIND:s självmordslinje.

Jag är även sedan 30 år journalist och redaktör. Har dessutom lång arbetsledarerfarenhet. Numera är jag frilansskribent med uppdrag för magasin, dagstidningar och organisationer. Mina specialområden är psykologi, medicin, hälsa och ledarskap.

 

Utbildningar och kurser:

Utbildning i kognitiv relationell psykoterapi (steg 1), Ersta Sköndals högskola

Certifierad existentiell coach och samtalsledare, SEPT

Diplomutbildning i existentiell coaching och samtalsmetodik, EXI, existentiellt.nu

Kurs i motiverande samtal (MI), MIND

Kurser i existentiell filosofi och psykologi, SEPT

Mindfulnessinstruktör, Mindfulnesscenter

Kvinnors ledarskap och undersökande journalistik, JMK,

Det coachande ledarskapet, CoachCompanion

Bonniers Ledarskapsutbildning, Bonniers Mediauniversitet

Journalisthögskolan i Stockholm

Dessutom har jag b la läst psykologi, sexologi, sociologi, socialrätt, pedagogik, filmvetenskap och skapande svenska på universitet.