Gertrud Dahlberg

Existentiella samtal
& coaching

 
 

Vad går det ut på?

I grunden bygger existentiell coaching på de stora, eviga frågorna – om livet, döden, kärleken, friheten, möjligheterna, begränsningarna och valen – som filosoferna vridit och vänt på i årtusenden. Metoden är stor i många europiska länder, växer i Latinamerika och Australien. Nu har den kommit till Sverige.
I existentiella samtal har du möjlighet att reflektera över vad du vill, stort som smått. Det finns inga absoluta svar men en massa intressanta och spännande vägar. Tillsammans undersöker vi vad som ”skaver” och synar frågan närmare. Hur hänger den ihop med hur du lever ditt liv och dina val? Vad vill du egentligen? Vad längtar du efter? Därefter utforskar vi olika vägar till förändring och nya perspektiv.

 

Vilka frågor kan komma upp?

Det är förstås olika men några vanliga teman är:
Hur kan jag möta livets svårigheter med större motståndskraft. Hur hanterar jag ensamhet, ångest och oro? Vad är ett meningsfullt liv? Hur ska jag välja rätt? Går jag min egen väg – eller andras? Är kärlek möjlig? Kan jag lita på andra? Hur ska jag hitta mod och tröst? Vad ska jag ta mig till med livet? Och döden?

 

Vem passar det?

Den som vill ompröva sitt liv, hitta en ny riktning och komma vidare efter sorg och besvikelser, känna sig mer levande och se nya möjligheter. Våra öden är inte förutbestämda utan vi påverkar våra liv genom våra handlingar och val.

 

Så här går det till:

Vi träffas för ett första förutsättningslöst samtal. Sedan bestämmer du om existentiella samtal och coaching passar dig.

 

Vilken utbildning har en certifierad existentiell coach?

Det är en vidareutbildning som kräver en grundläggande samtalsutbildning i botten. Själv har jag tidigare gått flera olika ledarskaps- och coachutbildningar, har en examen från Journalisthögskolan samt ett långt yrkesliv där jag nischat in mig på psykologi, medicin och hälsa. Därefter fordras en diplomutbildning i existentiell coaching med studier i samtalsmetodik, existentiell filosofi och psykologi samt klientkontakter under handledning. Utöver detta krävs SEPT:s (Sällskapet för existentiell psykoterapi) certifieringsprogram med ytterligare studier och fördjupade klientkontakter under handledning. Jag går även nu i regelbunden i handledning. Dessutom har jag en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) och lång erfarenhet av samtal.